Polska – Zadowolenie z pracy.

profitOpublikowano najnowszy raport Komisji Europejskiej.  Raport badał satysfakcję z pracy oraz zadowolenie z ogólnego poziomu życia wśród aktywnych zawodowo mieszkańców krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Wyniki raportu są dość zaskakujące.Inni…

Największą satysfakcję z wykonywanej pracy zadeklarowali mieszkańcy Danii i Finlandii. I tu niespodzianka. Zaledwie niecałe 5% Finów nie jest zadowolonych z posady, którą posiada. To najniższy odsetek w całej Unii Europejskiej. Najmniej zadowoleni ze swojego poziomu życia są Bułgarzy i Grecy. Tu, zważywszy na aktualną sytuację polityczno-gospodarczą tych krajów, o zaskoczeniu nie ma mowy.


 

Polska…

O zadowoleniu z pracy w naszym kraju można pomarzyć. Polska zajęła dopiero 11 miejsce liście. Jesteśmy daleko w tyle za Finami. Lecz w przypadku zadowolenia z ogólnego poziomu życia uplasowaliśmy się na 9 miejscu. Wyprzedzili nas mieszkańcy takich krajów jak: Dania, Finlandia czy Szwecja.


Co warto wiedzieć…

Raport był bardzo ogólny i pozwolił uzyskać odpowiedzi na bardzo ogólne pytania. Warto byłoby zastanowić się nad raportem, który zadałby bardziej szczegółowe pytania.

  • Co decyduje o zadowoleniu z pracy i co wpływa na poziom zadowolenia z życia?
  • Co badani zmieniliby w życiu osobistym i zawodowym gdyby mogli?
  • Z czego są najbardziej zadowoleni w życiu osobistym i zawodowym?

 

Tego rodzaju raport warto przeprowadzić nie tylko na reprezentacyjnej grupie polskiego społeczeństwa, ale także w wybranych grupach społecznych lub zawodowych. Wyniki byłby zapewne dość ciekawe i warte porównania między poszczególnymi grupami czy krajami. Raport opublikowany mógłby być w trakcie konferencje w górach podczas spotkań Komisji Europejskiej np. w hotel Muszyna.

 

Może Ci się również spodoba